gigya.accounts.showScreenSet({ screenSet: 'Geberit-RegistrationLogin', startScreen: 'gigya-reset-password-screen', lang: 'en' });

כתב ויתור

 

Geberit שמחה שביקרתם באתר אינטרנט זה ושאתם מביעים עניין במוצרים ובמערכות שלה. נא שימו לב לכתב הוויתור שלהלן.

פרטיות נתונים

אבטחת הנתונים האישיים שלך היא חשובה מאוד ל-Geberit. אנו נטפל בנתונים שהופקדו בידנו בזהירות המרבית, תוך שמירה על חסיון המידע ועמידה בדרישות החוק. מדיניות השמירה על פרטיות הנתונים מיועדת לספק לך מידע שקוף בנוגע לסוג הנתונים שאנו אוספים, לדרך שבה אנו מעבדים אותם, שומרים אותם ולאיזו מטרה.

זכויות יוצרים

© Copyright Geberit‎. כל הזכויות שמורות. כל המלל, התמונות, הגרפיקות, האנימציות, הסרטונים, קובצי הקול והמסמכים האחרים, וכן אופן סידורם באתר, כפופים לחוקי זכויות יוצרים ולחוקי הגנה אחרים.

סימנים מסחריים רשומים

אלא אם מצוין אחרת, כל הסימנים המסחריים הרשומים שבאתר אינטרנט זה כפופים לזכויות הסימנים המסחריים של Geberit. הדבר מתייחס במיוחד למותגים, ללוגואים ולסמלים.

רישיונות

חברת Geberit מעוניינת להציג לך אתר אינטרנט חדשני ואינפורמטיבי. הקניין הרוחני המופיע בזאת מוגן, כולל פטנטים, מותגים וזכויות יוצרים. אתר אינטרנט זה אינו מעניק רישיונות לשימוש בקניין הרוחני של Geberit או של גורמי צד שלישי, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

חבות

חברת Geberit מייצרת את התוכן המופיע באתר האינטרנט שלנו ומעדכנת אותו בקפידה. מכל מקום, איננו יכולים להבטיח שהתוכן המופיע מדויק, מעודכן ומלא. החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים שנגרמו באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש באתר אינטרנט זה ככל המותר על פי החוק.

הגבלת חבות זו אינה תקפה במקרה של פגיעה בנפש, של פגיעה באיבר או של חבלה גופנית או של נזק הנגרם כתוצאה הפרה בכוונה תחילה או רשלנות גסה של החובה מצדה של Geberit.

Geberit לא תישא בכל אחריות לפעולתו הטכנית (במיוחד לאי-הימצאותם של וירוסים) ולתוכן של אתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי כלשהם שאליהם מפנים או קיימים קישורים אליהם באתר אינטרנט זה.

כדי להציע לכם שירות אופטימלי, אתר אינטרנט זה משתמש בעוגיות (קוקיז). על ידי השימוש באתר האינטרנט שלנו אתם מאשרים את השימוש במאפיין זה. לקבלת מידע נוסף, עיינו במדיניות הפרטיות שלנו.

[responsive_menu_pro]